Turkish Automotive Design< Go back

196- TÜRK SANAYİ TARİHİNİN GELİŞİMİ İÇİNDE ASKERİ SANAYİİN ROLÜ VE ASKERİ MÜZELER

Seminer Bildirisi,19–23 Eylül 1994, İstanbul, II. MÜZECİLİK SEMİNERİ, s. 50–53, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Yayın tarihi: Ocak, 1995, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman