Turkish Industrial Heritage< Go back

208- “Sanayi Devrimi”nin İstanbul’daki Renkli Bir Mirası Olarak “YILDIZ ÇİNİ FABRİKA-İ HÜMAYUNU” VE SEKİZ ÜNLÜ SANATÇI

Araştırma- makale, “TOMBAK”, s. 4–8, Sayı 4, 1995, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman