Industrial Design< Go back

225- KÜÇÜK İŞLETMELERİN TURİZM AMAÇLI KÜLTÜREL ÜRÜNLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Makale, “KÜÇÜK İŞLETME”, s. 11–18, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Yayını, Sayı 7, 1996, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman