Glass Design< Go back

244- Osmanlı İmparatorluğu’nun Cam Sanayii Yatırımları İçindeki Prestij Ürünleri: Beykoz Camları: II: 19. YÜZYIL’DAKİ “SANAYİLEŞME HAREKETİNİN SEMBOLÜ” OLARAK “BEYKOZ İŞİ” CAMLAR

Araştırma, makale, “ANTİK&DEKOR”, s. 102–111, Sayı 40, 1997, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman