Turkish Industrial Heritage< Go back

262- 1939–1945 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Dahili Mimari Şubesi Şefi” ÜNLÜ FRANSIZ “ART DECO” SANATÇISI LOUİS SÜE ve Türkiye’deki Tasarımları

Araştırma-makale, “TOMBAK”, s. 53–60, Sayı, 25, 1999, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman