Türk Sanayi Tarihi< Geri dönün

227- Sanayi Kavramının 19. YY. Osmanlı Devleti’ndeki Etkileri Ve SANAT KAVRAMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER


Seminer Bildirisi “19. Yüzyıl Ortamında Sanat” Sempozyumu Sempozyum kitabı, s. 47–54 Sanat Tarihi Derneği yayınları, no: 2, 1996, İstanbul

Bu sitede bulunan resimler ve dökümanlar Önder Küçükerman'a aittir ve izinsiz kullanılamazlar.
Ancak gerekli izin alındıktan sonra ve kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir!

© 2015 | Önder Küçükerman