Halı

Toplam Kayıt: 10
# Yıl Başlık
1 1997 236- TÜRK HALICILIĞININ TARİHTEN GELEN SORUNLARI Ve Bunların Çözümlenmesine Katkı Yapacak Bir Derginin Gerekliliği
Makale, “ARIŞ”, s. 46–49, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu yayını, Yıl 1, sayı 1, Mart 1997, Ankara
2 1997 237- PROBLEMS OF TURKISH CARPETING And the Necessity of A Periodical to Help solve These Problems
Article, “ARIŞ”, p. 46–49, Quarterly Magazine of Carpet, Weaving & Embroidery Arts, On behalf of Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History, Atatürk Culture Center, Year 1, issue 1, March, 1997
3 1997 249- TÜRK HALICILIĞINDA “KİMLİK KORUNMASI”
Araştırma-makale, “ARIŞ”, s. 40–47, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu yayını, Yıl 1, sayı 3, Mart 1997, Ankara
4 1997 250- “CONSERVATION OF IDENTITY” On Turkish Art of Carpet-Weaving
Article, “ARIŞ”, p. 46–49, Quarterly Magazine of Carpet, Weaving & Embroidery Arts, On behalf of Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History, Atatürk Culture Center, Year 1, issue 3, December, 1997
5 1994 198- CREATIVITY AND RICHNESS AT THE BASIS OF THE ANATOLIAN IDENTITY TURKISH CARPETS, TURKISH HOUSES
Bildiri, “RICHNESS AND DIVERSITY IN WEAVING CRAFTS: CARPETS AND KILIMS”, Seminar on “Creavity in Traditional Islamic Crafts”, Islamabad, 15th October, 1994, Pakistan
6 1990 128- TÜRK HALICILIK GELENEĞİ İÇİNDE HEREKE HALILARI
Makale, “TÜRKİYE İKTİSAT”, s.108–112, Yıl 3, sayı 7, Mart, 1990, İstanbul
7 1990 130- BATI ANADOLU’DAKİ TÜRK HALICILIK GELENEĞİ İÇİNDE İZMİR LİMANI VE ISPARTA HALICILIĞI
Makale, “ANTİK&DEKOR”, s.76–81,Sayı 8, Ekim-Kasım, 1990, İstanbul
8 1990 132- CARPETS CENTURIES OF COLOURFUL POEMS IN ANATOLIA
Makale, “ARTS, THE ISLAMIC WORLD”, s. 89–92, Vol. 5, No: 2, Summer, 1990, London
9 1988 121- TÜRK EL HALICILIĞININGELİŞTİRİLMESİ İÇİNYENİ BİR MODEL ARAYIŞININ GEREĞİ VE ÖNGÖRÜLEN MODELLER
Seminer bildirisi, V. Vakıf Haftası, “Halıcılık Semineri”, Seminer kitabı, s, 15–18, “Türk El Halıcılığının Sorunları ve Çözüm Yolları”, T.C. Devlet Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Vakfı, Sümerbank, Türk Halıcılık Vakfı, Türkiye Kalkınma Vakfı yayını, 1988, Ankara
10 1988 126- DÜNYANIN EN DEĞERLİ İŞÇİLİĞİYLE “HEREKE” HALICILIĞININ DOĞUŞU
Araştırma, makale, “ANTİK&DEKOR”, s. 40–44, Sayı 3, 1989, İstanbul
Toplam Kayıt: 10

Bu sitede bulunan resimler ve dökümanlar Önder Küçükerman'a aittir ve izinsiz kullanılamazlar.
Ancak gerekli izin alındıktan sonra ve kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir!

© 2015 | Önder Küçükerman