Kitaplar< Geri dönün

Tarihi Süreç İçinde TASARIM, ÜRETİM, ENDÜSTRİ VE YARATICILIK

Tarihi Süreç İçinde TASARIM, ÜRETİM, ENDÜSTRİ VE YARATICILIK

Yazarlar: Önder Küçükerman ve İpek fitoz

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları 808

Eğitim, Kod: MSGSÜ-MF-İMB-015/02-K1

ISBN: 978-605-5005-21-4
 

İÇİNDEKİLER

 ÖNSÖZ

TASARIM, ENDÜSTRİ VE YARATICILIK

 I. KISIM

TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE TASARIM, ÜRETİM VE YARATICILIĞIN DÖNEMLERİ

TASARIM VE YARATICILIK ÜZERİNE

Hünerli üreticiler

Tasarım, buluş, yaratıcı yenilik

Gelenekler ve yaratıcı deneyler

TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE ENDÜSTRİNİN DÖNEMLERİ

GEÇMİŞTE “YARATICILIK” DÜŞÜNCESİ

Endüstri Devrimi dönemi ve sonrası

Yaratıcılığın yaygınlaşması süreci

Tasarımda Yaratıcı Buluşların ve Yeni Ürün Sayısının Artışı

ENDÜSTRİ DEVRİMİ’NİN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAKİ ETKİLERİ

 TASARIMDA YARATICILIK: TEMEL İLKELER VE UYGULAMALAR

TASARIMDA YARATICILIK: TEMEL İLKELER VE UYGULAMA SÜRECİ

Ürün tasarımında yaratıcılık: Yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan düşünme süreci

1- Ürün tasarımı için “ön verilerin” belirlenmesi

2- Yeni tasarımın “oluşma-gelişme” süreci

3- Yeni tasarım önerisinin ortaya konulması

4- Önerinin doğrulanması ve tasarımın tamamlanması

TASARIM, ÜRETİCİ VE ÜRÜN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİM DÖNEMLERİ

TASARIM, ÜRETİCİ VE ÜRÜN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

1- “Üretici-tasarımcı” dönemi

2- Endüstride “kesimlerin oluşması”

3- “Kullanıcı-tasarımcı-üretici-pazarlamacı” dörtlüsünün oluşması

4-Tasarımda “Yardımcı Uzmanlar”

KULLANICI VE “YENİ TASARIM” İLE İLİŞKİLERİ

KULLANICI AÇISINDAN “YENİ TASARIMLA KARŞILAŞMA” VE SONRAKİ SÜREÇ

Kullanıcı ve “yeni ürün” ilişkileri

Kullanıcının yeni bir ürünü “kabul etme ve kullanma” süreci

1-Yeni Ürünle Karşılaşma

2-Etkilenme

3-Değerlendirme

4-Kişisel Deneme

5-Kabul Etme

6-Kullanım Süreci

7-Ürünü bırakma ve yeni ürün arayışı

KULLANICI AÇISINDAN TASARIMIN ANLAMI

KULLANICI İÇİN “TASARIM” NE ANLAMA GELİR

1- Yeni tasarım daha “yararlı ve güvenli” olmalıdır

2- Yeni tasarım daha “kolay” kullanılmalıdır

3- Yeni tasarım çevreye daha “uyumlu” (ya da özellikle uyumsuz) olmalıdır

4- Yeni tasarım, kullanıcıya “kişisel seçim imkânı” vermelidir

5- Yeni tasarım, “zamana açık” (ya da özellikle kapalı) olmalıdır

6- Tasarım, “belli bir süre boyunca aksamadan” kullanılabilmelidir

7- Tasarım, “sürdürülebilir” olmalıdır

TASARIM SÜRECİNİN ADIMLARI

Endüstri İçin Ürün Tasarımının Değişik Ortamları

TASARLANACAK ÜRÜNÜN TANIMLANMASI VE ADIMLARI

1.ADIM: TASARLANACAK ÜRÜNLE İLGİLİ OLAN “SORUN’UN” TANIMLANMASI

Yeni Bir Ürünün Tasarlanması

Var Olan Bir Ürünün Yenilenmesi

Var Olan Bir Ürünün Çeşitli Amaçlarla Türlendirilmesi

Var Olan Bir Ürünün Yeni Bir Doğrultuda Tasarlanması

Eski Bir Ürünün Yeni Bir Teknoloji İçin Yeniden Tasarlanması

Eski Bir Ürünün “Yeniden Tasarlanmış Gibi” Yapılması

2. ADIM: “SORUN’UN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKEN İLKELERİN” ANA HATLARIYLA TANIMLANMASI

Yönetim Kesimi

Pazarlama Kesimi

Araştırma- Geliştirme Kesimi

Satış Kesimi

Üretim Kesimi

3.ADIM: BELİRLENEN İLKELERLE “DENEME AMAÇLI ÖN TASARIMIN” YAPILMASI

4.ADIM: “ÖN TASARIMIN DENENMESİ” VE ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRİLMESİ

5. ADIM: TASARIMIN KESİNLEŞEN İLKELERİNİ TANITIM ÇALIŞMALARI

6. ADIM: DENEME ÜRETİMİNİN YAPILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

7. ADIM: TASARIMIN KESİN KARARININ ALINMASI VE ÜRETİM SÜRECİNİN TANIMLANMASI

8. ADIM: ÜRETİM İÇİN TEKNİK HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASI

9. ADIM: ÜRETİMİN DENENMESİ

10. ADIM:  ÜRETİM SONRASI SÜRECİNDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ VE ÜRETİMİN BAŞLAMASI

TASARIMIN ZAMAN İÇİNDEKİ SÜREKLİLİĞİ

SÜREKLİLİK KAVRAMININ İLKELERİ

1. AŞAMA: TASARLANAN YENİ ÜRÜNÜN KULLANICIYA “ULAŞTIRILMASI”

2. AŞAMA: YENİ ÜRÜNÜN “GELİŞME” DÖNEMİ

Üretimdeki “Teknolojiye” Bağlı Özellikler

Tasarımda “Öncü” Olup, Hızlı Değişimler Yapabilmek

Kullanıcının “Değişen Kişisel İsteklerine” Çok Sayıda Çözüm Bulabilmek

“Görsel Mesajlara Dayalı” Çözümlerin Etkinliği

Tasarımda “Marka”

3. AŞAMA: “DOYGUNLUK” DÖNEMİ

4. AŞAMA: “DÜŞÜŞ” DÖNEMİ

İKİNCİ KISIM

TASARIMDA BİÇİMİN OLUŞTURULMASI VE DAVRANIŞ YOLLARI

TASARIMDA “BİÇİMİN OLUŞTURULMASI” 

1- İŞİN GÖRÜLMESİ İÇİN TASARIM

Pazarlama açısından değerlendirme

2- İŞİN GÖRÜLDÜĞÜNÜN “DIŞA VURULMASI” İÇİN TASARIM

     Tasarımcı açısından değerlendirme

     Pazarlama açısından değerlendirme

3- KİMLİK MESAJLARI İLE YÜKLENMİŞ TASARIM

4- HER ŞEY GEREKTİĞİ KADAR

TASARIMCIYA YARATICILIK YOLLARI İÇİN ÖNERİLER

TASARIMDA YARATICILIK YOLLARI

1- Kişisel yaratıcılığını geliştirebilmelidir

2- Yapılacak tasarım için, düşünceyi ve çözümleri zenginleştirecek yollar araştırabilmelidir

3- Yapılacak tasarım için, önce çok geniş bir türlendirme, sonra kullanıcıya yönelik öneriler belirlemelidir

4- Alışkanlıklarını, tasarlanacak her yeni ürünün özelliğine bağlı olarak hızla ve kolayca değiştirebilmeye hazır olmalıdır

5- Kabul edilmiş “sınırların çok yönlü zorlanması” için hazırlıklı olabilmelidir

6- Karmaşık verileri çok çeşitli biçimde ve hızla düzenleyebilmelidir

7- Her alanda atılımcı ve yaratıcı olabilmelidir

8- Her adımda “yalın ve basit” çözümler aramalıdır

9- Tasarımda “saklı bir imza” aramalıdır

 

RESİM LİSTESİ

 

KAYNAKLAR

 

 

Bu sitede bulunan resimler ve dökümanlar Önder Küçükerman'a aittir ve izinsiz kullanılamazlar.
Ancak gerekli izin alındıktan sonra ve kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir!

© 2015 | Önder Küçükerman