Videolar< Geri dönün

Türk Kültürünün Canlı Tanıkları Belgesel Serisi - Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN


Türkiye’de ilk kez 'Endüstri Tasarımı Bölümü'nü 1971 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı olarak biçimlendirilen ve 1980 yılına kadar Bölüm Başkanı olarak görev yapan Küçükerman, çeşitli üniversitelerde akademik ve idari görevler almıştır. 1979 yılında kurulan ‘Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü’ (E.T.A.Y.E.) başkanı ve daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde 2000 yılında kurulan Endüstri Tasarımı Araştırma Merkezi’nin (E.T.A.M.) kurucusu ve müdürü olarak görev yapmıştır. 1984–1992 yılları arasında Başbakanlık/Devlet Bakanı, Turizm ve Kültür Bakanlıkları danışmanı olarak, özellikle ‘Türkiye’de geleneksel endüstri kaynaklarının tasarım ve yaratıcılık açılarından çok yönlü düzenlenmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi’ amacıyla projeler hazırlamıştır. Sümerbank/Sümerhalı’da yönetim kurulu üyeliği yapmış ve tasarım yönetimi görevlerinde bulundu. Endüstride tasarım düşüncesinin ve kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla birçok vakıf kurdu ve yönetimlerinde bulundu. Küçükerman halen, çok sayıda kuruluşta ve organizasyonda tasarım yöneticisi, tasarımcı, danışman ve tasarım koordinatörü olarak görev yapmaya devam etmektedir. Küçükerman’ın “Endüstri Tasarımı”, “Yaratıcılık”, “Türk Evi”, “Anadolu’da Geleneksel Tasarım”, “Halıcılık”, “Cam Sanayii”, “Porselen ve Seramik Sanatı”, “Giyim Sanayii”, “Otomotiv Sanayii”, “Sanayi ve Tasarım Tarihi Mirası”, “Milli Saraylar” ve “Güzel Sanatlar” konularında çok sayıda bilimsel ve sanatsal araştırma, yayım, tasarım, TV programları yanında, elliden fazla yayımlanmış kitabı vardır.

Bu sitede bulunan resimler ve dökümanlar Önder Küçükerman'a aittir ve izinsiz kullanılamazlar.
Ancak gerekli izin alındıktan sonra ve kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir!

© 2015 | Önder Küçükerman