Glass Design< Go back

105- CAM SANATI ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler/THE ART OF GLASS and Traditional Turkish Glassware

Kitap tanıtımı, ŞİŞE CAM, s. 32, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. yayını, Yıl 26, sayı 142, Mart/Nisan, 1986, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman