Glass Design< Go back

111- Türk Cam Sanatı Geleneği İçinde BEYKOZ-PAŞABAHÇE VE “CAMKÖY” PROJESİ

Konferans, “Camköy” projesi hakkında Paşabahçe Fabrikasındaki konferans, “Paşabahçe”, s. 1, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yıl 2, sayı 22, Ekim, 1986, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman