Carpet< Go back

121- TÜRK EL HALICILIĞININGELİŞTİRİLMESİ İÇİNYENİ BİR MODEL ARAYIŞININ GEREĞİ VE ÖNGÖRÜLEN MODELLER

Seminer bildirisi, V. Vakıf Haftası, “Halıcılık Semineri”, Seminer kitabı, s, 15–18, “Türk El Halıcılığının Sorunları ve Çözüm Yolları”, T.C. Devlet Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Vakfı, Sümerbank, Türk Halıcılık Vakfı, Türkiye Kalkınma Vakfı yayını, 1988, Ankara

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman