Traditional Turkish House< Go back

143- Topkapı Sarayı’ndaki “Ehl-i hıref” Topluluğundan “Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi”ne Uzanan Parlak Yol Üzerindeki HEREKE FABRİKA-İ HÜMAYUNU ve YILDIZ ÇİNİ FABRİKA-İ HÜMAYUNU: Türk Sanayi Tarihinin Büyük Bir Özenle Korunması Gereken İki “Müze-Fabrikası

Araştırma- Makale, “MİLLİ SARAYLAR”, s. 142–155, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı yayını, 1992, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman