Turkish Automotive Design< Go back

197- “... 30 Yıllık Dönemden İzlenimler-Öneriler...” TÜRK SANAYİİNDE ENDÜSTRİ TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİ

Seminer Bildirisi, “TASARIM, ENDÜSTRİ VE TÜRKİYE” semineri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekim, 1994, Ankara

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman