Traditional Turkish House< Go back

2- ÇUKURÇEŞME HANI RESTORASYONU PROJESİ VESİLESİYLE

Önder Küçükerman’ın İç Mimarlık Atölyesi proje çalışmasının tanıtımı ve Turgut Cansever’in yazısı: “Çukurçeşme Hanı Restorasyon Projesi Vesilesiyle” “AKADEMİ”, Mimarlık ve Sanat, s. 72, 75, Sayı 3–4, Haziran, 1965, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman