Turkish Industrial Heritage< Go back

227- Sanayi Kavramının 19. YY. Osmanlı Devleti’ndeki Etkileri Ve SANAT KAVRAMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Seminer Bildirisi “19. Yüzyıl Ortamında Sanat” Sempozyumu Sempozyum kitabı, s. 47–54 Sanat Tarihi Derneği yayınları, no: 2, 1996, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman