Turkish Industrial Heritage< Go back

228- TASARIM VE SANAYİ TARİHİ MİRASI OLARAK İSTANBUL’DAKİ MİLLİ SARAYLARIN ÖNEMİ

Araştırma-makale “MİLLİ SARAYLAR 1994/1995”, s. 8–39 TBMM Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı yayını, No. 2, 1996, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman