Turkish Industrial Heritage< Go back

260- 1939–1945 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Dâhili Mimari Şubesi Şefi” ÜNLÜ “ART DECO” SANATÇISI MARIE LOUIS SÜE

Araştırma, makale, “TOMBAK”, s. 3–11, Sayı 24, 1999, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman