Turkish Industrial Heritage< Go back

263- 1930’lu Yıllarda Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bir Kübizm Ustası: Ressam ZEKİ KOCAMEMİ VE MOBİLYALARI

Araştırma-makale, “TOMBAK”, s. 18–27, Sayı 26, 1999, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman