Industrial Design< Go back

31- Bir Gezici Sergi: “... İNSANA DAHA UYGUN ÇEVRE TASARIMI...”

Sergi tanıtımı, önsöz yazısı, “YAPI”, s. 45,60, Yapı-Endüstri Merkezi yayını, Sayı 16, Ocak/Şubat, 1976, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman