Turkish Industrial Heritage

Total record: 61
# Year Title
1 2013 440- 1930’LU YILLARDA GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ’NDE BİR KÜBİZM USTASI: RESSAM KOCAMEMİ VE MOBİLYALARI
Yeniden yayınlanan makale s. 37-46, ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MOBİLYA, Derleyen Umut Şumnu, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, 2013, Ankara
2 2013 442- 1939-1945 YILLARI ARASINDA GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ’NDE “DÂHİLİ MİMARİ ŞUBESİ ŞEFİ” ÜNLÜ FRANSIZ “ART DECO” SANATÇISI LOUİS SÜE:
Yeniden yayınlanan makale s. 61-70, ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MOBİLYA, Derleyen Umut Şumnu, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, 2013, Ankara
3 2013 443- 1939-1945 YILLARI ARASINDA GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ’NDE “DÂHİLİ MİMARİ ŞUBESİ ŞEFİ” ÜNLÜ FRANSIZ “ART DECO” SANATÇISI LOUİS SÜE VE TÜRKİYE’DEKİ TASARIMLARI:
Yeniden yayınlanan makale s. 71-80, ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MOBİLYA, Derleyen Umut Şumnu, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, 2013, Ankara
4 2013 444- YIL 1966 TÜRKİYE’NİN İLK BÜYÜK MAĞAZASI, ANKARA KIZILAY GİMA
İÇMİMAR Dergisi, s. 62, 73, sayı 28, TMMOB İçmimarlar Odası yayını, 2013
5 2013 445- 1940’LI YILLARDA MOBİLYA MESELESİ VE ÖNCÜ BİR GİRİŞİM: MODERNO
İÇMİMAR dergisi, s. 86, 97, sayı 29, 2013, İstanbul
6 2013 446- KAPALIÇARŞI
STAR gazetesi, s, 3, 13 Ekim Pazar eki, 2013, İstanbul
7 2011 423- SANAYİ DEVRİMİ’NİN ETKİSİNDE İMPARATORLUK’TAN CUMHURİYETE TÜRKİYE
Yazar: Candan Sezgin için Önsöz, Arçelik ve Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi yayını, 2011, İstanbul
8 2008 401- “SARAYLARDA EHLİ HIREF’TEN SANAYİYE/FROM EHLI HIREF TO INDUSTRY IN THE PALACES”
1453 İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ/Journal of İstanbul’s Culture and Art, s. 72-79, Sayı 4, Nisan-Mayıs-Haziran, İstanbul, 2008
9 2008 402- “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayi Ve Tasarım Yarışı- 1”, “TOPKAPI SARAYI’NIN 350 YILLIK TASARIM VE SANAYİ MİRASI: ŞARK SANATLARI”
Araştırma-makale, ANTİK DEKOR, s. 66-78, Sayı 109, 2008, İstanbul
10 2008 404- “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayi Ve Tasarım Yarışı- 2”, “DOLMABAHÇE SARAYI’NIN 150 YILLIK Tasarım ve Sanayi Mirası: GARP SANATLARI
Araştırma-makale, ANTİK DEKOR, s. 66-78, Sayı 110, 2008, İstanbul
11 2008 408- “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayi Ve Tasarım Yarışı- 3”, “SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ’NDEN MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ’NE: TÜRK SANATLARI”
Araştırma-makale, ANTİK DEKOR, s. 58-67, Sayı 111, 2008, İstanbul
12 2008 409- “GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ’NİN KIYMETLİ HOCASI SEDAD BEY İÇİN 7 KİŞİSEL ANI”
Makale, “Tasarım+Kuram” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dergisi, s. 17-26, Sayı 6, Cilt 4, Kasım 2008, İstanbul
13 2003 334- 1960–1970: “AKADEMİ”DE ENDÜSTRİ TASARIMI BÖLÜMÜ’NÜN KURULUŞU- AKADEMİ YILLARI HAKKINDA KÜÇÜK BİR ANI
Makale, “SANAT ÇEVRESİ”, Özel Sayı, s. 84–86, sayı 4, 2003, İstanbul
14 2003 336- “GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ’NE BAKIŞLAR: DEKORATİF SANATLAR”
Söyleşi-Araştırma-Anı, “AKADEMİ’YE TANIKLIK” kitabı için bölüm, s. 337–363, Bağlam Yayıncılık, 2003, İstanbul
15 2002 304- SARAY BAHÇESİNDEKİ YILDIZ ÇİNİ FABRİKA-İ HÜMAYUNU VE 110 YILLIK PORSELEN KOLEKSİYONU
Araştırma- Makale, “Antik & Dekor”, sayı 70, s. 74–83, 2002, İstanbul
16 2001 297- “AKADEMİ TARİHİ” VE MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ ARŞİVİ İÇİN...
“Akademi Tarihi” için söyleşi, Önder Küçükerman-Ebru Güzelderen, MSÜ- GSF ve MF arşivi için, Eylül, 200 İstanbul
17 2001 299- Bir Yazı Sevdalısı/A Lover Of Calligraphy: EMİN BARIN Kitabı: Hattan Harf’e: Zincirin Altın Halkalarını Yeniden Bağlayan Emin Barın/ Line To Letter: Emin Barın, Re-Joiner Of The Golden Links Of The Chain
s. 12-17, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2002
18 2000 272- 1970–2000 Yılları Arasında… Güzel Sanatlar Akademisi’nden Mimar Sinan Üniversitesi’ne… ENDÜSTRİ TASARIMI BÖLÜMÜ’NÜN 30 YILI
Makale, MSÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri yayını, s. 5, Sayı 10–11, Mart-Nisan, 2000, İstanbul
19 1999 260- 1939–1945 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Dâhili Mimari Şubesi Şefi” ÜNLÜ “ART DECO” SANATÇISI MARIE LOUIS SÜE
Araştırma, makale, “TOMBAK”, s. 3–11, Sayı 24, 1999, İstanbul
20 1999 262- 1939–1945 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Dahili Mimari Şubesi Şefi” ÜNLÜ FRANSIZ “ART DECO” SANATÇISI LOUİS SÜE ve Türkiye’deki Tasarımları
Araştırma-makale, “TOMBAK”, s. 53–60, Sayı, 25, 1999, İstanbul
Total record: 61

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman