Congress & Seminars< Go back

'M.S.Ü. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ'NDE HAZIRLANAN ASKERİ ARAÇ', 'Zırhlı Piyade Aracı Sempozyumu'

K.K.K. Piyade Okul Komutanlığı, ( Bildiriler kitabı: K.K.K. Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Ankara yayını) 28-29 Mayıs 1996, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman