Congress & Seminars< Go back

'M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, '1. KENTSEL KORUMA, YENİLEME VE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU'

Açış konuşması, 7 Nisan 1993, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman