Congress & Seminars< Go back

“TARİH BOYU TÜRK-İTALYAN TASARIM İLİŞKİLERİ”

Bildiri, “Teknolojide, Tasarımda İtalyan Deneyimleri Semineri”, M.S.Ü. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, 12 Aralık 2002, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman