Congress & Seminars< Go back

'TÜRK SANAYİ TARİHİNİN GELİŞİMİ İÇİNDE ASKERİ SANAYİİN ROLÜ VE ASKERİ MÜZELER', II. Müzecilik Semineri

Askeri Müze, (Bildiriler Kitabı, s. 50-53), 19-23 Eylül 1994, İstanbul

All articles, pictures and designs in this site are Prof. Önder Küçükerman's own properties and not permitted to publish or use anywhere.
If you get permission from Prof. Önder Küçükerman, you can publish or use articles, pictures and designs.

© 2015 | Önder Küçükerman